close menu

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Section

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Component

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών σε 30.000 ανέργους με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουνμεταξύ προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες. Στόχος της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτωντων ανέργων μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να επιτευχθεί ταχύτερα η εργασιακή επανένταξή τους

Τα προγράμματα προσφέρουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων & εκπαιδευτικό επίδομα. 


Εκπαιδευτικά Αντικείμενα:


1.Βασικές Δεξιότητες σε χρήση Η/Υ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ» έχει ως στόχο ο ενδιαφερόμενος να κατανοήσει τις ορολογίες και τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, των βασικών στοιχείων των επικοινωνιών καθώς και των εργαλείων πληροφορικής που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής σε μια μικρή επιχείρηση,να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική και ιδιαίτερα τα εργαλεία οργάνωσης γραφείου και οι διαδικτυακές εφαρμογές κ.α 

  

2.Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο την πλήρη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το αντικείμενο του Digital Marketing, προκειμένου να έχει τη δυνατότητανα σχεδιάσεινα αναπτύξει και ναεφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ.Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, προωθώντας την προσέγγιση της γνώσης από διαφορετικές προοπτικές και γνωστικά αντικείμενα. Η ειδικότητα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής.


3.Γραμματεία Διοίκησης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του παρόντος προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι/ες δύνανται να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει μια/ένας γραμματέας διοίκησης μεσαίου μεγέθους επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων


4.Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν εύχρηστες και αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες. Επιπλέον, μέσω της δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων θα αποκτήσουν τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση διαδικτυακών ιστότοπων και αποστολή / ανάκτηση δεδομένων με χρήση της γλώσσας php.

 

5.Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

Το πρόγραμμα κατάρτισης για τη Μηχανογραφημένη Λογιστική, αποσκοπεί στην επιμόρφωση επί θεωρητικών γνώσεων και ειδικών τεχνικών και προγραμμάτων, που εφαρμόζονται στη λειτουργία ενός σύγχρονου Μηχανογραφημένου ΛογιστηρίουΕκπαιδευτικό Επίδομα Προγράμματος:

Ο ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Δηλαδή, αποφασίζει για την αρχιτεκτονική του τόπου, επιλέγει και επιβλέπει την ανάπτυξη των τεχνολογιών λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, συμμετέχει στη σύνταξη της πολιτικής για την ασφάλεια υλικού και δεδομένων, καταστρώνει τη στρατηγική προώθησης, ενημερώνεται για νέες εφαρμογές και τεχνολογίες σχετικές με την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος:

  • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Ηλικίας άνω των 18 ετών
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τουλάχιστον Δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση για αποφοιτήσαντες μετά το 1980,

    τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για αποφοιτήσαντες έως το 1980)

 

Μέθοδοι εκπαίδευσης: 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  

 

Εάν έχετε επιλεγεί για το πρόγραμμα, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας και ένα στέλεχος της έμπειρης ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

  

 

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης του έργου:

Voucher.gov

greece20

 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Bottom info