close menu

search button

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Section

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Component

Ο αμίαντος λόγω των πολύ καλών ιδιοτήτων του και του χαμηλού κόστους αποτέλεσε την ιδανική λύση ως μονωτικό και κατασκευαστικό υλικό για πολλές δεκαετίες. Έτσι σήμερα αμιαντούχα υλικά βρίσκονται σχεδόν παντού: βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, πλοία, δημόσια κτίρια, σχολεία, κατοικίες, κ.λ.π.

 

Επιδημιολογικές μελέτες όμως που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, έδειξαν ότι ο αμίαντος είναι ένα επικίνδυνο υλικό και η εισπνοή των μικροσκοπικών ινών του μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές ασθένειες, οι οποίες εμφανίζονται πολλά χρόνια μετά την πρώτη έκθεση. Σήμερα, μετά τη φάση της υπερβολικής αντίδρασης ακόμα και στη θέα του αμιάντου, πρέπει να περάσουμε στο στάδιο της σωστής διαχείρισής του. Από τις ιστοσελίδες αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα που επιγραμματικά αναφέρονται στη συνέχεια:

Η επιλογή του επαγγέλματος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα άτομο δεν είναι ευχαριστημένο με την εργασία που κάνει, δεν μπορεί να αποδώσει, δεν είναι παραγωγικό και θα αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα πολλά εργασιακά αλλά και προσωπικά προβλήματα. Αυτό δεν έχει κόστος μόνο για την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο, αφού η εργασία δεν είναι απλώς ένα μέσο επιβίωσης αλλά και μέσο προσωπικής δημιουργίας και έκφρασης που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ρουτίνα και να απαξιώσει τις δυνατότητες και τα προσόντα του εργαζόμενου.

Στις σελίδες που ακολουθούν έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αλλαγές της τελευταίας τριετίας (2010-2013). Πρόκειται για έναν πλήρη και επικαιροποιημένο οδηγό με τις βασικές έννοιες και αρχές της εργατικής νομοθεσίας, τεκμηριωμένο από νομικούς του Εκπαιδευτικού Οργανισμού "ΑΚΜΩΝ Α.Ε.".

Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων με καταγωγή από τρίτες χώρες ζουν στη χώρα μας και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του ενεργού οικονομικά πληθυσμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά κατόχους αδειών διαμονής της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Υπάρχουν επίσης πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που περιμένουν την έκβαση του αιτήματος τους.

...Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε ειδικότητες γενικών καθηκόντων.

Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για 10.000 πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες.

...Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε ειδικότητες γενικών καθηκόντων.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για 10.000 πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες.

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη, δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, αναφορικά με τη διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα, με άλλα λόγια το πως επηρρεάζει το επάγγελμα του γονιού, την επαγγελματική επιλογή του παιδιού. Η μελέτη δείχνει ότι είναι ακόμα χαμηλή η δυνατότητα κοινωνικής ανόδου και αλλαγής επαγγέλματος στην Ελλάδα, ενώ ππαραμένει ισχυρή η τάση του παιδιού να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών του. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, τα βασικά ευρήματα είναι τα εξής:

Επειδή γνωρίζουμε και κατανοούμε την αγωνία σας για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων των προγραμμάτων voucher θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι μέχρι και σήμερα έχουν σταλεί οι εντολές πληρωμής για την Α' Φάση πρακτικής των προγραμμάτων:

Ολοκληρώνονται οι πληρωμές Β' Φάσης Πρακτικής, ξεκίνησαν οι πληρωμές τμημάτων επιλαχόντων.

Σελίδα 11 από 11

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Bottom info