close menu

search button

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Section

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Component

Παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας (μυοσκελετικές παθήσεις)

Οι βασικότεροι παράγοντες κινδύνου στους επαγγελματικούς χώρους είναι: οι μυοσκελετικές παθήσεις, ο θόρυβος, οι χημικές ουσίες και ο αμίαντος. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις μυοσκελετικές παθήσεις και τους τρόπους πρόληψής τους.

 

Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)

 

Με τον όρο μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) εννοούμε τις παθήσεις εκείνες που εμφανίζουν οι μύες, οι τένοντες, οι θύλακοι, τα νεύρα και τα οστά, συμπεριλαμβανομένων του αυχένα, των άνω άκρων, της μέσης (περιοχή οσφύος) και των κάτω άκρων. Το αυχενικό σύνδρομο και η οσφυαλγία είναι δύο από τις πιο γνωστές ΜΣΠ, όπως επίσης οι τενοντίτιδες και το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία είναι βλάβες των προαναφερθέντων μερών του σώματος (μύες, σύνδεσμοι, τένοντες, αρθρώσεις, νεύρα, οστά και αγγεία), οι οποίες προκαλούνται ή επιδεινώνονται κατά κύριο λόγο από την εργασία και από τις επιπτώσεις του άμεσου εργασιακού περιβάλλοντος.


Πού οφείλονται;

 

Οι περισσότερες ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία είναι συσσωρευτικές παθήσεις, που οφείλονται στην επαναλαμβανόμενη έκθεση σε καταπονήσεις υψηλής ή χαμηλής έντασης για μεγάλη χρονική περίοδο. Ανύψωση φορτίων, επίπονες στάσεις και επαναλαμβανόμενες κινήσεις στην εργασία αποτελούν τις συνήθεις αιτίες των ΜΣΠ. Ωστόσο, οι ΜΣΠ μπορούν επίσης να είναι οξείς τραυματισμοί, π.χ. κατάγματα, που επέρχονται στη διάρκεια ενός ατυχήματος.

Οι εν λόγω παθήσεις προσβάλλουν κυρίως τη ράχη, τον αυχένα, τους ώμους και τα άνω άκρα, αλλά μπορεί να εκδηλωθούν και στα κάτω άκρα. Οι μυοσκελετικές παθήσεις είναι μία από τις κύριες αιτίες επαγγελματικών ασθενειών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που επιφέρουν είναι ιδιαίτερα υψηλό, προσβάλλοντας εκατομμύρια ευρωπαίους εργαζομένους κάθε χρόνο σε κάθε είδους επαγγέλματα και τομείς δραστηριότητας.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι, μεταξύ άλλων, η επαναλαμβανόμενη εργασία, η φυσική προσπάθεια και η στάση του σώματος. Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εργασία και της σχέσης τους με τις ψυχικές και σωματικές παθήσεις. Έτσι, η εξήγηση πολλών ΜΣΠ μπορεί να βρίσκεται σε μια νέα ισορροπία μεταξύ των εμβιομηχανικών και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων.

Έχουν επίσης προσδιοριστεί σαφώς οι τομείς της βιομηχανίας που πλήττονται περισσότερο (όπως ο τομέας των γεωργικών τροφίμων, ο τομέας των κατασκευών, η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, η αυτοκινητοβιομηχανία, κλπ.) και οι συνθήκες εργασίας που είναι πιθανό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΜΣΠ (κρύο, κραδασμοί κλπ.).

Παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση ΜΣΠ

 

Οι διάφορες ομάδες παραγόντων (φυσικοί, εμβιομηχανικοί, οργανωτικοί, ψυχοκοινωνικοί ή ατομικοί) που δρώντας μεμονωμένα ή συνηθέστερα συνδυαστικά, μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση ΜΣΠ, παρουσιάζονται ταξινομημένοι στη συνέχεια.


425

 

Φυσικοί παράγοντες

 • Άσκηση δύναμης (π.χ. ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση, χρήση εργαλείων)
 • Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
 • Επίπονες και στατικές στάσεις (π.χ. με τα χέρια πάνω από το επίπεδο των ώμων ή παρατεταμένη καθιστική ή όρθια στάση)
 • Τοπική άσκηση πίεσης σε εργαλεία και επιφάνειες
 • Δονήσεις
 • Κρύο ή υπερβολική ζέστη
 • Κακός φωτισμός, (ικανός π.χ. να προκαλέσει ατύχημα)
 • Υψηλά επίπεδα θορύβου, (τα οποία π.χ. δημιουργούν ένταση στο σώμα)

 

Οργανωτικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

 • Απαιτητική εργασία, έλλειψη ελέγχου επί των εκτελούμενων καθηκόντων και χαμηλός βαθμός αυτονομίας
 • Χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από την εργασία
 • Επαναλαμβανόμενη, μονότονη εργασία σε έντονο ρυθμό
 • Έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους, προϊσταμένους και διευθυντές

 

Ατομικοί παράγοντες

 • Ιατρικό ιστορικό
 • Σωματική ικανότητα
 • Ηλικία
 • Παχυσαρκία
 • Κάπνισμα

 

 

Μέτρα πρόληψης

 

computer plaino

 

Τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης μπορεί –ενδεικτικά- να καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Χώρος εργασίας: μπορεί να βελτιωθεί η διευθέτησή του;

Εξοπλισμός εργασίας: τα εργαλεία είναι εργονομικά σχεδιασμένα; Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χωρίς δονήσεις με στόχο τη μείωση της δύναμης που απαιτείται για ορισμένες εργασίες;

Σχεδιασμός και προμήθεια: μπορούν οι κίνδυνοι να εξαλειφθούν ήδη από το στάδιο του προγραμματισμού;

Εργαζόμενοι – έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για τον εντοπισμό των κινδύνων και των μη ασφαλών συνθηκών εργασίας, την κατανόηση της ανάγκης λήψης μέρων πρόληψης, τη διαμόρφωση καλύτερης αντίληψης ως προς την εργονομία και την αναγνώριση των ωφελειών από την υιοθέτηση καλών πρακτικών και μεθόδων εργασίας.

Καθήκοντα: μπορούν να μειωθούν οι φυσικές απαιτήσεις της εργασίας με τη χρήση νέων εργαλείων ή μεθόδων εργασίας;

Διαχείριση εργασίας: μπορεί η εργασία να σχεδιαστεί ή να κατανεμηθεί καλύτερα και να εφαρμοστούν ασφαλέστερα συστήματα εργασίας;

Οργάνωση εργασίας: μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη αναλογία μεταξύ των χρόνων εργασίας/ανάπαυσης ή να εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία;

Για την πρόληψη των ΜΣΠ:

 • Αποφύγετε τους παράγοντες κινδύνου για ΜΣΠ.
 • Αξιολογήστε τους κινδύνους που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν.
 • Αντιμετωπίστε τους κινδύνους στην πηγή τους.
 • Προσαρμόστε την εργασία στα άτομα.
 • Προσαρμοστείτε στην εξελισσόμενη τεχνολογία.
 • Αντικαταστήστε ό,τι είναι επικίνδυνο με κάτι ασφαλές ή λιγότερο επικίνδυνο.
 • Αναπτύξτε μια συνεκτική συνολική πολιτική πρόληψης που θα αντιμετωπίζει τη συνολική καταπόνηση του σώματος.
 • Δώστε προτεραιότητα στα συλλογικά μέτρα πρόληψης έναντι των ατομικών μέτρων πρόληψης.
 • Δώστε τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζομένους.
 • Για την παραμονή των εργαζομένων με ΜΣΠ στην εργασία:
 • Παρέχετε αποκατάσταση.
 • Επανεντάξτε τους εργαζόμενους που πάσχουν ή έχουν νοσήσει από ΜΣΠ στην εργασία.

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Bottom info