close menu

search button

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Section

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Component

Θέματα για υπηκόους τρίτων χωρών

Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων με καταγωγή από τρίτες χώρες ζουν στη χώρα μας και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του ενεργού οικονομικά πληθυσμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά κατόχους αδειών διαμονής της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Υπάρχουν επίσης πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που περιμένουν την έκβαση του αιτήματος τους.

Όλοι αυτοί απολαμβάνουν βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας δικαιώματα που αφορούν την εργασία, την ασφάλιση, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία κλπ.

Ο Ε.Ο. ΑΚΜΩΝ έχει εντάξει στις δραστηριότητές του ενέργειες που αφορούν την υποστήριξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ομάδας μεγάλο μέρος αφορά την ενημέρωση και ενδυνάμωση των ατόμων αλλά και των κοινοτήτων που ανήκουν.

Βασικά εργαλεία για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι:

 1. η παρακολούθηση των αλλαγών σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο
 2. η συνεργασία με κοινότητες μεταναστών αλλά και με δημόσιους ή ιδιωτικούς (ΜΚΟ) φορείς που ασχολούνται με το θέμα
 3. η ανάπτυξη δικτύου διαμεσολαβητών και η κατάρτιση τους σε σχετικές δεξιότητες

 

Στον Ε.Ο. ΑΚΜΩΝ οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να βρουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες που αφορούν:

 1. τον ΟΑΕΔ
 2. παραπομπές σε αρμόδιους φορείς ανάλογα με τη φύση του αιτήματος
 3. προγράμματα κατάρτισης σε χρήσιμες δεξιότητες
 4. προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 5. νομική και επαγγελματική συμβουλευτική και ενημέρωση

 

Συμμετοχή του Ε.Ο. "ΑΚΜΩΝ Α.Ε." σε Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

 

 • Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
 • Υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 • Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη - Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ
 • Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Αρκαδικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή
 • Δράσεις υποστήριξης υπηκόων τρίτων χωρών (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο)»
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Δράση Β3/2011: «Γιουνανί μεαμοζάμ, καρ καρντάμ μεαμοζάμ» (Μαθαίνω Ελληνικά, μαθαίνω μια δουλειά)
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - Δράση 1.1.α/2011: «Δημιουργία γραφείων Νομικής και Διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών"
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΡΑΣΗ 1.2/2010: Γραφεία Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που διαβιούν νόμιμα στη χώρα
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα EQUAL Ι & ΙΙ (περιόδου 2002-2008)
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (περιόδου 2005-2009)
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες «Adapt», «Leonardo da Vinci», «Απασχόληση» (περιόδου 1995-2000)

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων, όπου έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για τους φορείς, τις ενώσεις και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

Γενικά

 • Δίκτυο Διοικητικής και Νομικής ενδυνάμωσης πολιτών τρίτων χωρών
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Κατηγορίες αδειών διαμονής – δικαιολογητικά
 • Ιστοχώρος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των μεταναστών
 • Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, άσυλο και μετανάστευση
 • Ερευνητικές δραστηριότητες στη σύγχρονη διεθνή μετανάστευση (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 • Ενώσεις - Σύλλογοι και Κοινότητες Μεταναστών στην Ελλάδα

 

Λίστα οργανώσεων

Λίστα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

πηγή: mko.nostos.org.gr

Οργανώσεις για πρόσφυγες
Λίστα οργανώσεων

πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Οργανώσεις – Επιτροπές
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΓΕΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ"
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας
ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Y.R.E.)

Ευρωπαϊκοί φορείς
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΕΠΕΚΑ)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εκπαίδευση
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1998 από το Υπουργείο Παιδείας. Η συνολική και αποκλειστική εποπτεία και ευθύνη διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων έχει ανατεθεί στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., το οποίο διοργάνωσε τις σχετικές εξετάσεις για πρώτη φορά το 1999.

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι έξι (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2).

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται μια φορά το χρόνο, συνήθως στα μέσα Μαΐου. Οι ημερομηνίες εξετάσεων και υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και στους ενδιαφερόμενους στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

+30 2310 459574 (απευθείας γραμμή επικοινωνίας με το Τμήμα Πιστοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας)

+30 2310 459101 (τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας)

Άλλοι φορείς
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά

Συχνές ερωτήσεις
Έχω φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
11 απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών

Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;
11 απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών


Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Bottom info